فریلنسری در ایران

هرچند فریلنسری در ایران امری رایج است ولی استفاده از سایتهای آن طرفدار زیادی ندارد بعلت آنکه مشتریان از وجود چنین سایتهایی بی اطلاع هستند و تنها فریلنسرها درمورد این سایتها میدانند پس بندرت مشتری از طریق سایت می آید. فریلنسرهای ایرانی: فریلنسرهای ایرانی بطور معمول حتی اگر کمپانی فریلنسری هم داشته باشند، ترجیه میدهند […]