فریلنسر انفرادی یا شرکتی؟

اگر تا کنون نمیدانستید که شرکتهایی هم هستند که با فریلنسرها همکاری دارند باید بدانید که این کار امری رایج است و برون سپاری نام دارد. فریلنسر شرکتی: فریلنسری که با شرکتها همکاری میکند، درآمدش از انجام این کار به صورت انفرادی از طریق سایت یا شبکه اجتماعی بسیار کمتر است. چون شرکتها مبلغ بالایی […]