دسته 4 – فریلنسری بعنوان تفریح

در این مقاله قصد داریم تا آخرین دسته از فریلنسرها را به شما معرفی کنیم. فریلنسرهایی که این کار را بعنوان تفریح انجام میدهند، خطرناکترین گروه از فریلنسرها هستند. این دسته: این دسته از فریلنسرها معمولا یک مشغولیت اصلی و ویژه دارند و اصلا به دنبال درآمد فریلنسری نیستند حتی بعنوان یک درآمد جانبی پس […]