دسته3 – فریلنسرهایی که فریلنسری شغل اولشان نیست

برخی فریلنسرها یک شغل اصلی دارند که بیشتر روز به آن مشغولند و در تایم اضافه شان بعنوان شغل دوم یا چندم کار فریلنسری را انجام میدهند. این دسته: این دسته از فریلنسرها در انتخاب پروژه ها محتاط تر هستند اما کیفیت خوبی ارائه میدهند. وقت: چون وقت زیاد ندارند معمولا یا پروژه های بسیار […]

دسته 1 – فریلنسری که تنها فریلنسر است

آن دسته از فریلسرها که فقط فریلنسر هستند و درواقع تنها شغلشان فریلنسری است، افرادی هستند که همه فکر میکند، بیشترین زمان را در بین این 4 دسته دارند اما درواقع زمانشان محدود است. این دسته: این دسته معمولا بطور همزمان از سایتهای مختلف و اکانتهای شخصی، بیش از یک پروژه را دریافت کرده اند […]