سپردن یک پروژه به فریلنسر

فریلنسرها معمولا متعهد و آن تایم هستند وبندرت یک فریلنسر با خصیصه های منفی به تورتان میخورد. سپردن پروژه: اگر تا کنون تجربه سپردن پروژه به دست فریلنسرها را نداشته اید و برای اینکار دو دل هستید باید به شما بگویم که بیشتر شرکتهایی که پروژه ها را از افراد(نه شرکت) دریافت میکنند، با توجه […]