دسته3 – فریلنسرهایی که فریلنسری شغل اولشان نیست

برخی فریلنسرها یک شغل اصلی دارند که بیشتر روز به آن مشغولند و در تایم اضافه شان بعنوان شغل دوم یا چندم کار فریلنسری را انجام میدهند. این دسته: این دسته از فریلنسرها در انتخاب پروژه ها محتاط تر هستند اما کیفیت خوبی ارائه میدهند. وقت: چون وقت زیاد ندارند معمولا یا پروژه های بسیار […]

دسته2 – فریلنسرهایی که شغل اولشان فریلنسری است

برخی فریلنسرها هستند که شغل اولشان فریلنسری است و شغل دیگری هم در کنار آن دارند که معمولا شغل دومشان بصورت پاره وقت و احتمالا دور کاری است. این دسته: این دسته از افراد اهتمامشان برای شغل اولشان یعنی فریلسری و پروژه های آن است و در تایم اضافه خود شغل دوم را انجام میدهند. […]

دسته 1 – فریلنسری که تنها فریلنسر است

آن دسته از فریلسرها که فقط فریلنسر هستند و درواقع تنها شغلشان فریلنسری است، افرادی هستند که همه فکر میکند، بیشترین زمان را در بین این 4 دسته دارند اما درواقع زمانشان محدود است. این دسته: این دسته معمولا بطور همزمان از سایتهای مختلف و اکانتهای شخصی، بیش از یک پروژه را دریافت کرده اند […]

ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها

فریلنسرها به چند دسته طبقه بندی میشوند که معمولا کسی به آن توجه نمیکند اما خود فریلنسرها برایشان مهم است که در کدام دسته قرار دارند چون روی پروژه های دریافتی در حوزه تخصصشان تاثیر میگذارد! دسته بندی: -تنها شغل، فریلنسری است. -شغل اول، فریلنسری است. -شغل دوم یا چندم، فریلنسری است. -فریلنسری بعنوان تفریح […]

دسته بندی فریلنسرها!

فریلنسرها به چند دسته طبقه بندی میشوند که معمولا کسی به آن توجه نمیکند اما خود فریلنسرها برایشان مهم است که در کدام دسته قرار دارند چون روی پروژه های دریافتی در حوزه تخصصشان تاثیر میگذارد! دسته بندی: -تنها شغل، فریلنسری است. -شغل اول، فریلنسری است. -شغل دوم یا چندم، فریلنسری است. -فریلنسری بعنوان تفریح […]

ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها

معمولا به نظر نمیرسد اما فریلنسرها به آن تایم بودنشان معروف هستند. به موقع تحویل دادن مهم است: یک تصور جمعی درمورد فریلنسرها وجود دارد که آنها اگر زمانی را برای تحویل پروژه به مشتری بگویند، امکان ندارد که خُلف وعده کنند. پس بخشی از اعتمادی که به فریلنسرها میشود، مدیون این تصور است و […]

یک فریلنسر حرفه ای – قسمت دوم

در مقاله قبلی به برخی ویژگیهای یک فریلنسر حرفه ای پرداختیم و امروز در این مقاله قصد داریم به ادامه همان مبحث بپردازیم. گزارش پیشرفت کار ارائه دهید: با توجه به نوع پروژه و مدت زمان تعیین شده برای تحویل آن، حتما بصورت دوره ای گزارش پیشرفت کار بفرستید تا سفارش دهنده خیالش از بابت […]