اعمال 30% تخفیف بمناسبت یازدهمین سال تاسیس مرکز تبلیغات تهران برای کلیه خدمات و محصولات این مرکز در نظر گرفته شده است
2893 امتیاز
5/5

ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها

امروز مورخ: ۲۹۱۲۱۴۰۱

ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها

فریلنسرها به چند دسته طبقه بندی میشوند که معمولا کسی به آن توجه نمیکند اما خود فریلنسرها برایشان مهم است که در کدام دسته قرار دارند چون روی پروژه های دریافتی در حوزه تخصصشان تاثیر میگذارد!

دسته بندی:

-تنها شغل، فریلنسری است.

-شغل اول، فریلنسری است.

-شغل دوم یا چندم، فریلنسری است.

-فریلنسری بعنوان تفریح است.

این دسته بندی ها:

تمام فریلنسرها در این 4 دسته جای میگیرند و با توجه به دسته بندی شان، پروژه انتخاب میکنند. این افراد، زمان و دقت متفاوتی را به کار فریلنسری اختصاص میدهند و درواقع از بعضی دسته ها نمیتوان انتظار ویژگی هایی از دسته دیگر را داشت!

دقت و زمان:

در گروه های مختلف، میزان اختصاص زمان و دقت کار متفاوت است. مثلا بعضی سریعتر تحویل میدهند و بعضی سر تایم. بعضی کار را با کیفیت بالاتری تحویل میدهند و بعضی با کیفیت معمولی. همچنین بر اساس دقت و زمانشان نوع پروژه ها را انتخاب میکنند.

در مقالات بعدی به معرفی هر 4 دسته میپردازیم.

آخرین مطالب:

عنوان مقاله/خبر: ویژگی آن تایم بودن فریلنسرها
این گزارش تحت شماره سریال انحصاری در آرشیو خبری و حقوقی حقوقی تیم خبرگزاری تهران ادز ثبت شد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب